31 styczeń 2020

NIE dla PRZEMOCY

fot. KPP w Kwidzynie
Z inicjatywy kwidzyńskiego Zespołu Interdyscyplinarnego na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przy współpracy przedstawicieli innych instytucji zaangażowanych w pomoc osobom doznającym przemocy domowej prowadzona jest lokalna kampania informacyjno - edukacyjna pt. "NIE dla PRZEMOCY" która wpisuje się w Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodziny ma terenie gminy miejskiej Kwidzyn.
REKLAMA

Głównym celem kampanii jest upowszechnienie wśród lokalnej społeczności informacji o instytucjach świadczących w naszym mieście pomoc ofiarom przemocy w rodzinie.

Adresatami kampanii są przede wszystkim osoby dotknięte przemocą, a pośrednio również instytucje udzielające wsparcia rodzinie.

W ramach kampanii Zespół Interdyscyplinarny opracował ulotki, które zostały rozesłane do kwidzyńskich instytucji i placówek w tym:

  • placówek ochrony zdrowia,
  • placówek oświaty działających zarówno na poziomie gminnym jak i powiatowym,
  • policji,
  • prokuratury, jednostek pomocy społecznej itp.

Adresatem kampanii są mieszkańcy miasta, a jej celem jest zmiana błędnych przekonań na temat przemocy domowej funkcjonujących w świadomości społecznej. Te właśnie przekonania na temat przemocy w rodzinie, niesłusznie usprawiedliwiają stosowanie przemocy wobec najbliższych, a winą za jej stosowanie obarczają przeważnie osobę doznającą przemocy. Przemoc domowa jest przestępstwem ściganym przez prawo i podlega karze. Nic jej nie usprawiedliwia, a winę za jej stosowanie ponosi tylko i wyłącznie osoba przemoc stosująca.

Pamiętaj, że nikt nie ma prawa używać przemocy lub w inny sposób znęcać się .

 
źródło: policja.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Kwidzynie

kiedy
2020-03-09 18:00
miejsce
Kwidzyńskie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-03-14 19:00
miejsce
Winners Sport Bar, Kwidzyn, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2020-03-17 18:00
miejsce
Kwidzyńskie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-05-08 19:00
miejsce
Kwidzyńskie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany