Kwidzyn - informacje


38.329
mieszkańców Kwidzyna
18.571
mężczyzn
19.758
kobiet

6.197
w wieku przedprodukcyjnym

23.939
w wieku produkcyjnym

8.193
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

132
zawarto małżeństw

327
urodzeń

397
zgonów

-70
przyrost naturalny
miasto Kwidzyn
dochody

214.549.840
wydatki

223.503.824
struktura wydatków Kwidzyna

6.208
0,003%
Rolnictwo i łowiectwo

261.000
0,117%
Przetwórstwo przemysłowe

689.035
0,308%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

5.013.808
2,243%
Transport i łączność

12.573.659
5,626%
Administracja publiczna

7.926.047
3,546%
Gospodarka mieszkaniowa

1.591.106
0,712%
Działalność usługowa

243.336
0,109%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.006.461
0,898%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

366.059
0,164%
Obsługa długu publicznego

74.753.472
33,446%
Oświata i wychowanie

868.207
0,388%
Ochrona zdrowia

15.519.422
6,944%
Pomoc społeczna

696.129
0,311%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.730.379
0,774%
Edukacyjna opieka wychowawcza

17.586.054
7,868%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9.698.713
4,339%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

12.728.268
5,695%
Kultura fizyczna i sport

59.192.764
26,484%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-02-03 21:50
REKLAMA
pogoda Kwidzyn
-4.7°C
wschód słońca: 07:21
zachód słońca: 16:35
Koronawirus
pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Kwidzynie

kiedy
2023-02-13 18:00
miejsce
Kwidzyńskie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-24 19:00
miejsce
Staromiejska Restaurant&Club,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-09 19:00
miejsce
Kwidzyńskie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-02 17:00
miejsce
Kwidzyńskie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany