21 wrzesień 2022

Szkolenie kwidzyńskich policjantów w sprawie obsługi zdarzeń z udziałem zwierząt

zdjęcie: Szkolenie kwidzyńskich policjantów w sprawie obsługi zdarzeń z udziałem zwierząt / fot. KPP w Kwidzynie
fot. KPP w Kwidzynie
Zakres kompetencji poszczególnych służb w przypadku obsługi zdarzeń z udziałem zwierząt dziko żyjących i udomowionych był tematem wczorajszego szkolenia, które odbyło się w Komendzie Powiatowej Policji w Kwidzynie.
REKLAMA

Wczoraj w kwidzyńskiej komendzie zorganizowano szkolenie mające na celu omówienie zakresu kompetencji policjantów, wykonujących czynności na miejscu zdarzenia, którego uczestnikiem jest zwierzyna leśna. Spotkanie prowadzone było przez Pana Krzysztofa Patalona – Lektora Prawa Łowieckiego oraz Panią Judytę Dulka – Lekarza Weterynarii z Grudziądza.

Prowadzący spotkanie zwrócili uwagę na dużą liczbę zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, do których dochodzi na terenie powiatu kwidzyńskiego. Podczas spotkania przywoływane były przepisy określające kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych służb i instytucji w przypadkach np. kolizji z dzikim zwierzęciem, znalezienia martwej zwierzyny oraz odstrzału potrąconej zwierzyny.

W obowiązującym porządku prawnym Policję do podejmowania działań na rzecz ochrony zwierząt zobowiązuje ustawa o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2003 r., nr 106, poz. 1002 ze zm.).

Ustawa ta wyraźnie zabrania zabijania zwierząt kręgowych, ale podaje kilka wyjątków. Dwa z nich dotyczą sytuacji, z którymi mogą mieć do czynienia policjanci na służbie. Są to art. 6 pkt 1, podpunkt 3, mówiący o konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia, gdy jego stan (stwierdzony, w miarę możliwości, przez lekarza weterynarii) wskazuje, że zwierzę może dalej żyć, jedynie cierpiąc i znosząc ból, oraz podpunkt 5 tego artykułu, który zezwala na usuwanie osobników bezpośrednio zagrażających ludziom lub innym zwierzętom, jeżeli nie jest możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia. Mogą to też być zwierzęta bezdomne, zwierzęta wolno żyjące, lub takie, których właściciel nie zachował zwykłych lub nakazanych środków ostrożności i dopuścił do ich przebywania na drodze.

Ustawa o ochronie zwierząt mówi, że decyzję o bezzwłocznym uśmierceniu zwierzęcia może podjąć nie tylko lekarz weterynarii, członek Polskiego Związku Łowieckiego, inspektor organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei, straży gminnej, Straży Granicznej, pracownik Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnik Państwowej Straży Łowieckiej, strażnik łowiecki lub strażnik Państwowej Straży Rybackiej, ale i funkcjonariusz Policji (art. 33 pkt 3 ustawy o ochronie zwierząt).

Przypominamy !

Kierowca, który potrąci zwierzę, zgodnie z art. 25 ustawy o ochronie zwierząt, jest obowiązany, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3.

Co robić jeśli do takiego zdarzenia dojdzie?

  • zabezpieczyć miejsce zdarzenia, zjechać na pobocze i wystawić trójkąt ostrzegawczy,

  • jeśli są osoby ranne, powinniśmy niezwłocznie udzielić im pomocy,

  • każdorazowo, o miejscu i okolicznościach zdarzenia należy zawiadomić służby, korzystając z numerów alarmowych – nawet jeśli szkody materialne są niewielkie i nie ma rannych; policjanci sporządzą dokumentację ze zdarzenia potrzebną ubezpieczycielowi i powiadomią osoby odpowiedzialne za zabranie zwierzęcia z drogi,

  • nie można samemu przemieszczać, usuwać z jezdni potrąconego lub martwego zwierzęcia ani nawet go dotykać – może mieć wściekliznę lub nagle zaatakować.

Pamiętajmy!

  • Na drodze najważniejsze jest skupienie i rozwaga kierowcy. Prędkość dostosowujemy nie tylko do warunków atmosferycznych, ale przede wszystkim do warunków panujących na drodze.

  • Znak drogowy A-18b, nie tylko ostrzega kierowcę o możliwości napotkania na drodze dzikich zwierząt, ale także nakłada na niego obowiązek jazdy z zachowaniem szczególnej ostrożności. Kierowca w każdej chwili musi być gotowy do awaryjnego hamowania.

 
źródło: policja.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Kwidzyn
14.2°C
wschód słońca: 06:44
zachód słońca: 18:24
Koronawirus
pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Kwidzynie

kiedy
2022-10-13 19:00
miejsce
Staromiejska Restaurant&Club,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-15 16:00
miejsce
Kwidzyńskie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-22 19:00
miejsce
Kwidzyńskie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-24 20:00
miejsce
Staromiejska Restaurant&Club,...
wstęp biletowany